MST 2001368738 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VINH PHÁT LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VINH PHÁT LAND được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 00/00/0000. Hiện tại công ty do ông/bà TRẦN THỊ TRÌNH làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất(Loại trừ: Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VINH PHÁT LAND

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 00/00/0000

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 192, đường Dự Kiến, khóm 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất(Loại trừ: Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) (Ngành chính)
8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VINH PHÁT LAND chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác