MST 5400544525 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP VIỆT TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP VIỆT TRUNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 02/02/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP VIỆT TRUNG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 02/02/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Xóm Mom, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP VIỆT TRUNG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác