MST 0318506447 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHÂN được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 12/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà TRẦN HƯNG QUỲNH GIAO làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHÂN

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 12/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHÂN chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác