MST 0110754105 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VÀ TƯ VẤN DU HỌC NEW MOON

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VÀ TƯ VẤN DU HỌC NEW MOON được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 17/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà PHẠM THÀNH ĐỒNG làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VÀ TƯ VẤN DU HỌC NEW MOON

Tên giao dịch: NEW MOON OVERSEAS STUDY AND FOREIGN LANGUAGE TRAINING JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 17/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Cụm 2, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VÀ TƯ VẤN DU HỌC NEW MOON chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác