MST 0318502756 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẠCH được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà BÀN THỊ HẠNH làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẠCH

Tên giao dịch: JUSHI JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 11/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẠCH chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác