MST 3002272438 - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ ICC

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ ICC được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà TRẦN THỊ PHƯƠNG CHI làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ hỗ trợ giáo dụcChi tiết: - Tư vấn giáo dục - Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ ICC

Tên giao dịch: ICC INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY AND STUDY ABROAD JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 263 đường Quang Trung, Xóm Minh Tiến, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dụcChi tiết: - Tư vấn giáo dục - Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (Ngành chính)
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâuChi tiết: Dạy nghề
7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ ICC chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác