MST 5702161649 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MADE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MADE được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà VŨ HỮU ĐỨC làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MADE

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 18/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 01, đại lộ Hoà Bình, Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MADE chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác