MST 4401109650 - CHI NHÁNH SỐ 3 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THÀNH CÔNG & CỘNG SỰ

CHI NHÁNH SỐ 3 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THÀNH CÔNG & CỘNG SỰ được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 02/02/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CHI NHÁNH SỐ 3 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THÀNH CÔNG & CỘNG SỰ

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 02/02/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 43 Cần Vương, Phường 5, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CHI NHÁNH SỐ 3 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THÀNH CÔNG & CỘNG SỰ chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác