MST 0318171430 - BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ IRIS- KHU PHỨC HỢP HADO CENTROSA GARDEN

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ IRIS- KHU PHỨC HỢP HADO CENTROSA GARDEN được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 17/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ IRIS- KHU PHỨC HỢP HADO CENTROSA GARDEN

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 17/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 200 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ IRIS- KHU PHỨC HỢP HADO CENTROSA GARDEN chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác